Holdbare planteproteiner og fibre. Biograins upcycling er UDEN energitung tørring!

Biograins patentanmeldte metode fremmer den humane ernæringsmæssige udnyttelse af masken, forlænger holdbarheden og eliminerer udvikling af patogene bakterier.
Læs hvordan

I Biograin er det vores vision at bidrage til øget befolkningssundhed og den grønne omstilling

Det har vi gjort ved at udvikle humanmask fra våd mask, et restprodukt fra bryggerierne.

Vores humanmask skabes ikke med klimabelastende og energikrævende tørringsprocesser.

Biograin har som den første udviklet og patentmeldt vådt mask, til direkte anvendelse i levnedsmiddelindustrien.

 

Planteproteiner og fibre

Uden stivelse!

Når man spiser mask opnår man en række ernæringsmæssige og fysiologiske fordele, da det har et højt kostfiberindhold, der fremmer vores mave/tarm funktion og et højt indhold af olie og mineraler, som er vigtige for kroppens opbygning.

Derudover har mask et højt indhold af protein, der kan erstatte en væsentlig del af vores animalske proteinindtag. Som en sidegevinst er det uden stivelse.

Læs mere om Biograin Food

For hver 100 liter produceret øl, står bryggerierne tilbage med ca. 20 kg mask

Mask er de skaldele, der fremkommer, når bryghuset har taget den stivelse ud af maltbyggen, de skal bruge i den videre ølproduktion. Skaldelene er rige på planteproteiner, fibre og mineraler.

Det anslås, at bryggerierne over hele verden bortskaffer mere end 40 mio. tons om året, dette på forskellige måder fra bryggeri til bryggeri og fra land til land.

Mange steder i verden kasseres det som affald, men i Danmark anvendes størstedelen til foder.

Restproduktet mask er en af fødevareindustriens største sidestrømme.​

Sundhed og lavt energiforbrug,
vores bidrag til FN's verdensmål

Læs mere om vores bidrag

For at sikre, at vi bevæger os i den rigtige retning og leverer på vores vision om at bidrage til den grønne omstilling og øget befolkningssundhed, har vi identificeret fire af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vi mener, at vores indsats kan bidrage til en bedre verden, og vi har derfor har integreret dem i vores strategi.

Er du landbrugskonsulent eller landmand og interesseret i at aftage mask til foder?
Producerer din virksomhed mask? Eller er du interesseret mulighederne for humanmask til fødevareproduktion?
Gå tilbage

Vi får mest ud af masken, med det laveste forbrug af energi

Dette gør vi ved blandt andet at benytte masken våd, samt stabilisere masken mod patogene bakterier fra start til slut.

Biograin’s humanmask det naturlige og mest klimavenlige valg.

Hent diagrammet som .pdf
Processdiagram
arrow-left