Om Biograin

Vi indgår værdifulde samarbejder med bryggerier og fødevareproducenter for at øge både værdien og udnyttelsen af mask, så vi sammen kan bidrage til en mere bæredygtig fødevareindustri.

Fokus på en grønnere fremtid siden 2007

Biograin har siden opstarten i 2007 beskæftiget sig med daglig håndtering af mask som foder til kvæg, svin og mink, men har også gennem årene arbejdet med forskellige andre muligheder, herunder mask til brug i fødevarer.

​På rejsen har vi prøvet stort set alt i samarbejde med de mest erfarne specialister og forskere i human ernæring, herunder i et bioaffalds-netværk på Risø/DTU.

​Med udgangspunkt i vores mangeårige erfaringer indenfor proces- og teknikanlæg har vi presset, centrifugeret. separeret og ikke mindst tørret mask. Sidstnævnte proces har dog, uanset om vi i mange tilfælde har anvendt overskuds varme/energi, vist sig alt for dyr i forhold til hvad produktet rent kommercielt kan generere i værdi.

​Efter manges års forskning i produktet kom vi i mål med humanmask - som vi at være den bedste recyclings løsning med et lavt Co2 aftryk og med størst mulig økonomisk gevinst for bryghusene og fødevareproducenterne.

Vores vision

Det er Biograins vision at bidrage til den grønne omstilling og øget befolkningssundhed.

Vores mission

Det er Biograins mission at udnytte maskens fulde potentiale, sikre mindre spild og hjælpe fødevareproducenter til sunde og bæredygtige kilder til protein og fibre.

Vores mål

Det er Biograins mål at sikre håndteringen og bedst mulig upcycling af mest mulig mask.

Derfor arbejder vi sammen med flere forskellige aktører:

Bryggerierne, hvor vi køber masken.

Landmændene, som bruger det til foder.

Fødevareproducenterne, som bruger det i fødevareproduktionen.

At tilbyde flest mulige fødevareproducenter vores patentanmeldte stabiliserede humanmask.

Respekt for både mennesker og miljø

Det er vigtigt for os, at udvise respekt over for hinanden som mennesker og for jordens knappe ressourcer.

Nysgerrig

Det er vigtigt for os, at være nysgerrige og se muligheder fremfor begrænsninger.

Troværdighed

Det er vigtigt for os, at vi opbygger langsigtede og tillidsfulde partnerskaber, hvor vi gør hinanden bedre.

Gå tilbage

Vi får mest ud af masken, med det laveste forbrug af energi

Dette gør vi ved blandt andet at benytte masken våd, samt stabilisere masken mod patogene bakterier fra start til slut.

Biograin’s humanmask det naturlige og mest klimavenlige valg.

Hent diagrammet som .pdf
Processdiagram
arrow-left