Mask: Fra foder til fødevarer

Grundlæggende partnerskaber

Det første, og grundlæggende partnerskab for Biograins forretning, blev indgået med Carlsberg Danmark tilbage i 2007.

Siden har vi håndteret mask fra blandt andet Harboe og Royal Unibrew.

Vi har således aftaget og håndteret mask fra danske bryggerier over 16 år, uden et eneste drifsstop.

Indtil videre er alt mask afsat til dyrefoder, men med vores nye løsning på plads er vi i løbet af 2023 klar med et system til opsamling af mask til fødevareindustrien.
Dette nye tiltag skal køre sideløbende med, at vi stadig aftager og håndterer de store volumener til foder.

​Det er os magtpåliggende, at bryghusene aldrig ligger stille grundet manglende bortskaffelse af mask med os som samarbejdspartner.

I Biograin arbejder vi målrettet for at sikre bedst mulig upcycling af mest mulig mask

​Vi indgår værdifulde og tætte partnerskaber med bryggerier og fødevareproducenter med fokus på at øge værdien og udvikle udnyttelsen af våd humanmask.

Målet er at bidrage til en mere cirkulær fødevareindustri.

​For godt tre år siden satte vi en ny strategi. Den skal sikre, at vi øger værdien af mask, ved at udvikle anvendelsen af våd mask fra foder til fødevarer på en bæredygtig måde, så vi udnytter maskens fulde potentiale samt bidrager til den grønne omstilling og øget befolkningssundhed.

Biograin aftager således alt mask fra bryghuset og står for projektering af alt bearbejdningsudstyr for human anvendelse samt salg og distribution til fødevareproducenter, insektproducenter, kvæg, møbelproducenter m.m., og altid for størst mulig bæredygtighed, afregning og ikke mindst stabilitet for bryghuset.

Se hvordan vi optimere processen
Er du landbrugskonsulent eller landmand og interesseret i at aftage mask til foder?
Producerer din virksomhed mask? Eller er du interesseret i mulighederne for humanmask til fødevareproduktion?
Gå tilbage

Vi får mest ud af masken, med det laveste forbrug af energi

Dette gør vi ved blandt andet at benytte masken våd, samt stabilisere masken mod patogene bakterier fra start til slut.

Biograin’s humanmask det naturlige og mest klimavenlige valg.

Hent diagrammet som .pdf
Processdiagram
arrow-left