Biograin’s humanmask er et naturligt og klimavenligt valg, når man vil bruge mask i sine fødevarer

Biograins patentanmeldte metode vil fremme den humane ernæringsmæssige udnyttelse af masken, samt forlænge holdbarheden og eliminerer muligheden for udvikling af patogene bakterier i masken, i modsætning til traditionel tørring og frysning der blot ”parkerer” den mikrobielle udfordring , der kan være i mask!

Derfor er Biograin’s humanmask et naturligt og klimavenligt valg, når man vil bruge mask i sine fødevarer.

Poul H Madsen, Ph.d., Cand. Scient Biologi

Det er vores vision at bidrage til den grønne omstilling og øget befolkningssundhed

Det vil vi gøre ved at udnytte maskens fulde potentiale, sikre mindre spild og hjælpe fødevareproducenterne og 3-verdenslande til sundere, glutenfrie, og mere bæredygtige kilder af protein og fibre, uden stivelse.

Det bæredygtige afspejler sig bl.a. i, at vi i vores løsning, ikke bruger energi på at fjerne/fordampe omkring 75% vand fra masken, da stort set alle fødevareproducenter alligevel bruger vand i deres produktion.

​I vores patentanmeldte humanmask-løsning er der lagt vægt på så lille et CO2 aftryk som overhovedet muligt. Vi kan derfor levere humanmask til priser, der gør det yderst attraktivt at erstatte animalske proteiner med planteproteiner, og vi kan dække et hvert behov.

​Vi anvender masken så våd som den er.

Se vores process, det er ren fornuft på alle parametre

FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling er en opfordring til regeringer, civilsamfund, virksomheder og befolkninger om at handle for afskaffelse af fattigdom, bekæmpe ulighed og tackle klimaændringer.

Alle målene er vigtige, men vi har identificeret fire mål, der er integreret i vores strategi og spiller en central rolle for at nå vores vision og mission, som vi mener vores indsats vil bidrage til.

#2 Stop sult

Mask er et restprodukt, der findes i hele verdens ølproduktion.
 
Ernæringsmæssigt er det et rigtig interessant produkt, som udover at have potentiale til at indgå i fødevarer også kan indgå i nødrationer, til afhjælpning af underernæring og i feltrationer.
 
Biograin vil bl.a. udvikle nødhjælpspakker, hvor andre af fødevareindustriens sidestrømme også indgår. Dette i dialog med NGO’er.

#3 Sundhed og trivsel

Mask er rig på proteiner, fibre og mineraler og har en ernæringssammensætning, der minder om stenalderkost, som mennesket oprindeligt er ”designet” til at leve af.

Der findes derfor store ernæringsmæssige potentialer i at flytte anvendelsen af mask fra biogas og foder til fødevareproduktion.

#12 Ansvarlig forbrug & produktion

I Biograin er det vores vision at bidrage til den grønne omstilling og øget befolkningssundhed.
 
Ved at udvikle anvendelsen af den våde mask som ingrediens i fødevareproduktionen, øger vi værdien af den, og samtidig tilbydes forbrugerne sunde og mættende fødevarer.

#13 Klima indsats

Mask er et letfordærveligt produkt men med Biograins patentanmeldte system, er det endeligt muligt at forlænge holdbarheden uden klimabelastende tørringsprocesser.

Gå tilbage

Vi får mest ud af masken, med det laveste forbrug af energi

Dette gør vi ved blandt andet at benytte masken våd, samt stabilisere masken mod patogene bakterier fra start til slut.

Biograin’s humanmask det naturlige og mest klimavenlige valg.

Hent diagrammet som .pdf
Processdiagram
arrow-left