Fodermask til landbruget

Biograin håndterer sikkert og stabilt store mængder af våd mask dagligt fra ølproduktionen, så denne kan indgå som en værdifuld ingrediens i foder.

Biogrian Feed

Masken håndteres gennem vores virksomhed Biograin FEED, der er et datterselskab til Biograin C-Mask, hvor al produktudvikling af sidestrømme er henlagt.

​For vores mange mælkeproducenter er det alt afgørende, at der er så stor leveringsstabilitet som overhovedet muligt.

Vi har derfor "fingeren på pulsen" 24-7, og et tæt forhold til vores kunder. Vi kender deres flow, lagerkapacitet mv.

Det hele er bundet op på et kvalitetsstyringssystem med 100% sporbarhed.

Masken afregnes på tørstofindholdet.

Foderanalysetal for kvægfoder

Mask til foder.

Vejl. værdier
Rå mask
% af tørstof
Råaske
1,1%
3,9%
Råfedt, syrehydrolyse
3,0%
10,5%
Træstof
5,6%
31,0%
Råprotein (N'6,25)
7,7%
31,0%
EFOS kvæg
77,5%
FEK pr. 100kg
33,6%
Vand
70%
N-fri ekstrat
15.3%

Håndtering af mask

Det bedste sted at opbevare mask er på en flad cementplads, hvor man kan komme rundt om stakken. Hvis det ligger op mod en væg giver det ofte problemer med mug øverst i stakken op mod væggen, da det er svært at få helt lufttæt.

 • Få masken tippet hvor stakken skal være så den ikke skal flyttes og derved evt. forurenes.
 • Jævn stakken af samme dag som levering, så plastikken senere kan ligge godt tæt til, uden at danne bro.
 • Stakken skal blot være jævn og behøver ikke at være glattet eller lign. og den højde som læsset er tippet i, er normal den ideelle højde på stakken.
 • Lav aldrig en stak højere end 1,0 meter, da det giver risiko for at stakken revner når man bruger af den og derved mugner i revnerne helt ind under plastikken.
 • Stakken dækkes typisk først dagen efter levering, da varmen er bedst at få af overfladen.
 • Brug evt. ca. 3 kg salt pr m2 samme dag som levering, men det er kun som en ekstra sikkerhed.
 • Brug et lag godt lufttæt plastik, men bedre med to lag, heraf evt. en tynd underfolie.
 • Silonet og dæksider præcis som ved alt andet ensilage.
 • Tag gerne flere læs af gangen, da det som andet ensilage kan tåle at ligge i lang tid.
 • Masken er ensileret i løbet af få dage, men varmen er nok først væk efter ca. 2 uger.
 • Hvis man venter med opfodring til varmen er væk, giver det jo mindre varme i fodermixet.
 • Det er jo også nemmere at holde stakken fri for mug i snitfladen, hvis stakken ikke er varm.
 • Brug mindst 800 – 1000 kg om dagen for at komme hurtig nok frem i stakken.
 • Mask ensilerer godt og stakken er nem at styre, men som andet ensilage kan der opstå mug i overfladen og det er vigtigt ikke at få læsset med.
 • Man bruger typisk fra 6 – 10 kg mask pr ko pr dag, men få det indregnet i foderplanen, så man får mest muligt ud af det, både ifht. til kraftfoderbesparelsen og mælkeydelsen mm.
 • Kvier kan også have glæde af mask i rationen.
 • Undertegnede har stor erfaring med mask og vil derfor gerne være behjælpelig med foderplaner med mask til både køer og kvier.


John Jensen
Kvægkonsulent, Velas

Vi arbejder målrettet for at sikre håndteringen af de store volumener af mask bedst muligt for både bryghuse, landmænd og fødevareindustrien.

Upcycling af mest mulig mask kan kun lade sig gøre med et solidt afsætningsled i begge lejre og et godt kendskab til landbrugsbranchens ønsker og behov.

​Derfor indgår vi langsigtede strategiske samarbejder med bryggerierne, der sikrer, at vi kan afsætte fodermask til landbruget og humanmask til fødevareindustrien uden bryghusene på nogen måde forstyrres i deres produktion.

I dag håndtere vi alt mask fra Carlsberg Danmark, Carlsberg Sverige, Albani.

Interesseret i at aftage fodermask?

Er du landbrugskonsulent eller landmand og interesseret i at aftage fodermask fra bryghuse?

 

Lars Olofsson
Gå tilbage

Vi får mest ud af masken, med det laveste forbrug af energi

Dette gør vi ved blandt andet at benytte masken våd, samt stabilisere masken mod patogene bakterier fra start til slut.

Biograin’s humanmask det naturlige og mest klimavenlige valg.

Hent diagrammet som .pdf
Processdiagram
arrow-left