Fodermask til landbruget

Biograin håndterer sikkert og stabilt store mængder af våd mask dagligt fra ølproduktionen, så denne kan indgå som en værdifuld ingrediens i foder.

Foderanalysetal for kvægfoder

Mask til foder.

Vejl. værdier
Rå mask
% af tørstof
Råaske
1,1%
3,9%
Råfedt, syrehydrolyse
3,0%
10,5%
Træstof
5,6%
31,0%
Råprotein (N'6,25)
7,7%
31,0%
EFOS kvæg
77,5%
FEK pr. 100kg
33,6%
Vand
70%
N-fri ekstrat
15.3%

Biogrian Feed

Masken håndteres gennem vores virksomhed Biograin C-Mask, der er et datterselskab til Biograin, hvor al produktudvikling af sidestrømme er henlagt.

​For vores mange mælkeproducenter er det alt afgørende, at der er så stor leveringsstabilitet som overhovedet muligt.

Vi har derfor "fingeren på pulsen" 24-7, og et tæt forhold til vores kunder. Vi kender deres flow, lagerkapacitet mv.

Det hele er bundet op på et kvalitetsstyringssystem med 100% sporbarhed, og endvidere leveres ALLE læs via verificeret brovægt.

Masken afregnes på tørstofindholdet.

Alle vores masktransporter levere bæredygtigt.

Vi arbejder målrettet for at sikre håndteringen af de store volumener af mask bedst muligt for både bryghuse, landmænd og fødevareindustrien.

Upcycling af mest mulig mask kan kun lade sig gøre med et solidt afsætningsled i begge lejre og et godt kendskab til landbrugsbranchens ønsker og behov.

​Derfor indgår vi langsigtede strategiske samarbejder med bryggerierne, der sikrer, at vi kan afsætte fodermask til landbruget og humanmask til fødevareindustrien uden bryghusene på nogen måde forstyrres i deres produktion.

Interesseret i at aftage fodermask?

Er du landbrugskonsulent eller landmand og interesseret i at aftage fodermask fra bryghuse?

 

Lars Olofsson
Gå tilbage

Vi får mest ud af masken, med det laveste forbrug af energi

Dette gør vi ved blandt andet at benytte masken våd, samt stabilisere masken mod patogene bakterier fra start til slut.

Biograin’s humanmask det naturlige og mest klimavenlige valg.

Hent diagrammet som .pdf
Processdiagram
arrow-left